Zajmuję się leczeniem:

 • depresji
 • choroby afektywnej dwubiegunowej
 • zaburzeń snu
 • zaburzeń lękowych, psychosomatycznych
 • fobii

 • zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych
 • zaburzeń odżywiania
 • uzależnienia od leków, alkoholu, hazardu, internetu, gier komuperowych, zakupów
 • zaburzenia psychiczne wieku starczego, otępienia
 • schizofrenii

DOŚWIADCZENIE:
 • Jestem lekarzem kwalifikującym w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic
 • Jestem lekarzem kwalifikującym w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień w Gorzycach
 • Odbyłam specjalizację w dziedzinie psychiatrii poprzez Klinikę Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach
 • Pracowałam w Szpitalu Śląskim w Cieszynie
 • Prowadziłam pacjentów w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Rybniku
 • Pracuję w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego na terenie województwa ślaskiego
WYKSZTAŁCENIE:
 • Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Uzyskałam Prawo Wykonywania zawodu w 2012 r.

KURSY I SZKOLENIA:

 • Anoreksja i bulimia. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania
 • Depresja i co dalej?
 • Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne
 • Sekrety psychiatry praktyka
 • Kontrowersje w psychiatrii
 • Podstawy psychiatrii dzieci i młodzieży
 • Kliniczne zastosowanie psychoterapii
 • Psychiatria sądowa i orzecznictwo sądowniczo-psychiatryczne
 • Podstawy kontaktu psychoterapeutycznego
 • Terapia rodzin

Szczegółowe informacje dla pacjentów:

WIZYTY LEKARSKIE:

Wizyta diagnostyczna – pierwsza wizyta trwa do godziny, polega na zebraniu wywiadu , kierowanej rozmowie z pacjentem w celu określenia problemu, postawienia wstępnej diagnozy i rozważeniu konieczności włączenia farmakoterapii. Wizyty diagnostyczne odbywają się tylko w formie stacjonarnej.

Wizyta kontrolna – trwa w zależności od potrzeb pacjenta od 20 do 30 minut, polega na ocenie wyników leczenia i ustaleniu dalszych zaleceń.

WIZYTA PSYCHOTERAPEUTYCZNA -trwa od 50 do 60 min.

Pierwsze 3 spotkania są konsultacyjne, mają na celu określeniu problemu i celów do terapii. Jest to czas kiedy pacjent uzyskuje informacje o tym jak wygląda proces terapeutyczny w nurcie behawioralno-poznawczym, ma przestrzeń na podjęcie decyzji o rozpoczęciu terapii. Przy pozytywnej decyzji podpisywany jest kontrakt terapeutyczny, a następne spotkania są nakierowane na prace terapeutyczną. Koszt 150 zł
Spotkania terapeutyczne są 1x w tygodniu. W obszarze moich szczególnych zainteresowań są zaburzenia lękowe, obsesyjno-kompulsywne, zespół stresu pourazowego, wszelkiego rodzaju fobie, depresje, schizofrenie, choroba afektywna dwubiegunowa oraz zaburzenia odżywiania.
Nie podejmuje pracy terapeutycznej z pacjentami z uzależnieniami biologicznymi i behawioralnymi oraz pacjentami z rozpoznanym ADHD, (pacjenci z tymi rozpoznaniami są przeze mnie przyjmowani w ramach konsultacji lekarskich) osobami poniżej 18 roku życia oraz parami.
Jako psychoterapeuta pracuję w godzinach dopołudniowych w czwartki.

DIAGNOSTYKA ADHD u dorosłych – polega na badaniu klinicznym oraz wykonaniu testu DIVA-5, proces diagnostyczny składa się z 3-5 spotkań godzinnych-terminy konsultacji ustalane są indywidualnie z lekarzem po pierwszej wizycie. Koszt każdej konsultacji 200zł.