Zajmuję się leczeniem:

 • depresji
 • choroby afektywnej dwubiegunowej
 • zaburzeń snu
 • zaburzeń lękowych, psychosomatycznych
 • fobii

 • zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych
 • zaburzeń odżywiania
 • uzależnienia od leków, alkoholu, hazardu, internetu, gier komuperowych, zakupów
 • zaburzenia psychiczne wieku starczego, otępienia
 • schizofrenii

DOŚWIADCZENIE:
 • Jestem lekarzem kwalifikującym w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic
 • Jestem lekarzem kwalifikującym w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień w Gorzycach
 • Odbyłam specjalizację w dziedzinie psychiatrii poprzez Klinikę Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach
 • Pracowałam w Szpitalu Śląskim w Cieszynie
 • Prowadziłam pacjentów w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Rybniku
 • Pracuję w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego na terenie województwa ślaskiego
WYKSZTAŁCENIE:
 • Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Uzyskałam Prawo Wykonywania zawodu w 2012 r.

KURSY I SZKOLENIA:

 • Anoreksja i bulimia. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania
 • Depresja i co dalej?
 • Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne
 • Sekrety psychiatry praktyka
 • Kontrowersje w psychiatrii
 • Podstawy psychiatrii dzieci i młodzieży
 • Kliniczne zastosowanie psychoterapii
 • Psychiatria sądowa i orzecznictwo sądowniczo-psychiatryczne
 • Podstawy kontaktu psychoterapeutycznego
 • Terapia rodzin